Vastuullisuus

Haluamme olla alamme vastuullinen edelläkävijä. Toimintamme pohjautuu vastuullisiin toimintatapoihin, joita edellytämme myös alihankkijoiltamme ja kumppaneiltamme. Suoran vastuullisuusohjelma perustuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja olemme tunnistaneet liiketoiminnastamme kuusi osa-aluetta, joiden kautta voimme tukea niiden toteutumista. Viimeisten vuosien aikana ilmastonmuutos ja sen torjumiseen liittyvät toimenpiteet ovat olleet vastuullisuustyömme keskiössä. Vuoden 2021 alussa saavutimme tuotannoissamme hiilineutraalisuuden ensimmäisenä alan toimijana Suomessa.

Suoran arvot

Välittäminen.

Olemme yhteisö ja tukiverkko. Onnistumme yhdessä.

Luovuus.

Innostumme uudesta teknologiasta. Kehitämme uutta.

Ratkaisukeskeisyys.

Laitamme asiat tapahtumaan. Katsomme yhdessä eteenpäin.

Vastuullisuus.

Rakennamme ihmisten ja ympäristön kannalta kestävää tuotantomallia.

YMPÄRISTÖVASTUU

Kehittämämme etätuotantomalli on suurin ympäristötekomme, sillä perinteisen urheilutuotannon hiilijalanjälki syntyy enimmäkseen ihmisten ja kaluston liikuttamisesta. Esimerkiksi yhden jääkiekko-ottelun hiilijalanjälki tippuu etätuotannon ansiosta 7,74 tonnista 0,28 tonniin. Positiivinen päästövähennys on yli 95 %. Nollapäästöinen tuotanto on tavoite, jonka eteen teemme kaiken voitavamme. Käytämme vihreää sähköä ja biopolttoaineita aina kun se on mahdollista. Helsingin Vallilan toimitilamme ovat kansainvälisen BREEAM-ympäristösertifikaatin Excellent-tason mukaisesti rakennettu. Hiilineutraalin tuotannon pystymme tarjoamaan jo tänään, sillä kompensoimme jäljelle jäävän hiilijalanjäljen Nordic Offsetin kautta.

TALOUDELLINEN VASTUU

Menestyvä liiketoiminta ja uudet innovaatiot synnyttävät työtä ja hyvinvointia. Kehitämme uutta ja haluamme vahvistaa asemaamme oman alamme merkittävänä työnantajana. Oman tuotekehityksen lisäksi teemme oppilaitosyhteistyötä, jonka kautta olemme kehittämässä alan koulutusta tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. Näillä toimenpiteillä pyrimme vastaamaan työn murrokseen ja koko toimialan kehitykseen. Hyvä hallintotapa ja lainsäädäntö ohjaavat liiketoimintaamme kaikissa maissa, joissa toimimme. Samaa odotamme myös yhteistyökumppaneiltamme. Noudatamme alan työehtosopimuksia ja panostamme työturvallisuuteen.

SOSIAALINEN VASTUU

Meille kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia ikään, sukupuoleen tai etniseen taustaan katsomatta. Noudatamme periaatetta palkatessamme ihmisiä ja tarjoamme henkilöstölle yhtäläiset mahdollisuudet itsensä kehittämiseen. Meille on tärkeää, että sukupuolten välinen tasa-arvo ulottuu päätöksentekoon asti ja näkyy sekä hallitus- että johtoryhmätyöskentelyssä. Yrityksessä on käytössä myös polkupyöräetu.

YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET

Suora Broadcastin vastuullisuusohjelma perustuu YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 tavoiteohjelmaan, joka tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa ympäristö, talous ja ihminen huomioidaan tasavertaisesti nyt ja tulevaisuudessa. Olemme tunnistaneet liiketoiminnastamme kuusi vastuullisuuden osa-aluetta, jotka tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.

Terveys ja hyvinvointi

Sukupuolten välinen tasa-arvo

Asianmukainen työ ja talouskasvu

Eriarvoisuuden vähentäminen

Ilmastotoiminta

Rauha, oikeudenmukaisuus ja vahvat instituutiot